Adatkezelési tájékoztató

Ez az adatkezelési tájékoztató a ​ Test-esély Sportegyesület, mint szolgáltató (​ a továbbiakban: adatkezelő​ ) által végzett adatkezelésre vonatkozik.

1. Az adatkezelő főbb adatai

Név:​ Test-esély Sportegyesület
Székhely:​ 3529 Miskolc, Szentgyörgy út 55.
Email cím:​info@fitball.hu
Telefonszám:​ +36-70-370-0015
Nyilvántartó bíróság: Miskolci Törvényszék
Bírósági nyilvántartási szám:​ 05-02-0002458
Honlap címek:​www.fitball.hu
Tárhelyszolgáltató:​​ Netmask Interactive Kft.
Cím:​ 1131 Budapest, Nővér u. 110.
Telefonszám: ​ +36 1 646 4921
E-mail cím: ​ ugyfelszolgalat@netmask.hu

2. A kezelt személyes adatok köre és feldolgozása

Kezelt személyes adatok: ​ Név, e-mail cím, telefonszám, testmagasság
Adatfeldolgozó neve: ​ The Rocket Science Group, LLC (Mailchimp)
Címe:​​ 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA
Internetes elérhetőség: ​ https://mailchimp.com/contact/

Az Adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

● technikai háttér biztosítás
● egyéb (email marketing szolgáltatás, e-commerce, és az ügyfélkapcsolatok menedzselése)

3. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

Az Ön fent említett adatai (2. pont) kezelésének célja:
– hírlevél küldés: elektronikus formában küldött tájékoztatás az egyesület által kínált
szolgáltatásokkal kapcsolatban (edzések, tanfolyamok, táborok, közösségi programok, stb.), oktatóanyagok továbbítása, kapcsolattartás;
– valamint az Ön külön hozzájárulása esetén e-dm-ek küldése.

Hírlevelet, e-dm-et akkor küldünk az Ön részére, ha ahhoz az erre szolgáló jelölőnégyzet
bejelölésével Ön kifejezetten hozzájárul.

Fontos, hogy a hírlevélre feliratkozni Ön csak saját nevében jogosult, a feliratkozás során más
személy adatait megadni jogellenes és akár büntetőjogi következményekkel is járhat.
Az Ön fenti személyes adataihoz kizárólag Egyesületünk, mint adatkezelő, valamint az
adatfeldolgozó (The Rocket Science Group) fér hozzá, és azokat az adatfeldolgozó tárolja az
Ön hozzájárulásának visszavonásáig a Mailchimp levelezőrendszer használatával.

Ezt meghaladóan Egyesületünk az Ön személyes adatait csak az erre jogszabállyal
feljogosított hatóság részére, vagy – a személyazonosításra alkalmatlan módon – statisztikai
adatszolgáltatás keretében továbbíthatja.

Az adatkezelésre – egyebekben – a személyes adatok védelmére, valamint az
információszabadságra vonatkozó mindenkor hatályos törvény (jelenleg az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény)
rendelkezései irányadóak.

4. Cookie-k

A honlapok cookie-kat használnak, amik rövid, szöveges állományok. Funkciójuk, hogy
kényelmesebbé és személyre szabottá tegyék a felhasználók számára az oldal használatát.
Ezeket a cookie-kat a böngésző alkalmazás tárolja a felhasználó eszközén.

Tájékoztatjuk, hogy honlapunk működtetése során cookie-kat (sütiket) használunk, az erre
vonatkozó tájékoztatás tudomásul vételét Ön a sütikre vonatkozó figyelmeztetés alatt
elhelyezett gomb segítségével jelezheti.

A cookie-k fogadása általában engedélyezett, a felhasználó az általa használt böngésző
beállításainak segítségével testre tudja szabni, vagy el tudja utasítani a cookie-k fogadását.

Amennyiben nem kívánja fogadni a honlap által generált cookie-kat, sérülhet a honlap által
nyújtott felhasználói élmény és bizonyos funkciók működése korlátozott lehet.
Ha további információkat szeretne a cookie-kal kapcsolatban, forduljon böngészőprogramja
Súgójához.

Tájékoztatjuk, hogy a jelen weboldal használata során 3. féltől származó cookie-k (sütik) is kerülhetnek a berendezésére, amely a tartalmak közösségi oldalakon való megosztását, a látogatottsági statisztikák készítését vagy marketingtevékenységünk támogatását segítik elő.

A Szolgáltató weboldala és az Időpontfoglaló rendszer kapcsán alkalmazott, 3. féltől származó cookie-k listája:

Google Analytics

Facebook

5. Szolgáltató weboldalán és a Szolgáltatáson belül más weboldalak linkjeit vagy ikonjait is megtalálja – pl. Facebook Like gomb, YouTube videó linkje –, melyek az adott oldalra irányítanak. Ezek a weboldalak is cookie-kat (sütiket) használnak, amelyekre vonatkozó tájékoztatást az érintett oldalakon találja. Szolgáltató nem ellenőrzi harmadik felek weboldalait, és nem felelős más külső weboldalak tartalmáért.

5. Az adatkezelés időtartama

Az Ön hozzájárulása a megadott adatainak kezelésére határozatlan ideig, valamint a
hozzájárulás visszavonásáig érvényes.

A hírlevélről Ön bármikor ingyenesen és indokolás nélkül leiratkozhat a hírlevél alján
található linken, vagy az Egyesületünkhöz intézett egyéb nyilatkozattal az alábbi
elérhetőségek egyikén:

Levelezési cím: Test-esély S.E. 3529 Miskolc, Szentgyörgy út 55.
E-mail cím: ​ info@fitball.hu

6. Személyes adatainak módosítása és törlése

Amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak
fenn, úgy a rögzített adatokat a Test-esély Sportegyesület törli a nyilvántartásából.

Természetesen, a Felhasználó is bármikor kérheti személyes adatainak
törlését a nyilvántartásból, illetve bármikor visszavonhatja hozzájárulását személyes
adatainak felhasználására, vagy feldolgozására vonatkozóan.
Ez esetben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, levél formájában (Test-esély S.E. 3529 Miskolc, Szentgyörgy út 55.), vagy e-mailben (info@fitball.hu) tud kapcsolatba lépni a weboldal üzemeltetőjével.

Informálódni, tájékozódni – például szerepelnek-e adatok Felhasználóval kapcsolatban a Test-esély Sportegyesület nyilvántartásában, és ha igen, melyek ezek, valamint miként kezeli – szintén a fenti elérhetőségeken lehet.

7. Facebook Plug-in bővítmények

A weboldalon előfordulhatnak a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304,
USA („Facebook”) által működtetetett Plug-in bővítmények.

Ilyen Plug-in bővítmény lehet a Facebook „Like” gomb.

Amennyiben a weboldal valamely oldalára ilyen Plug-in bővítményt helyeztek, úgy a Felhasználó által használt Internet böngésző közvetlen kapcsolatot hoz létre a Facebook szerverével, és e kapcsolat révén a Plug-in megjelenik a Felhasználó képernyőjén.

A beágyazott Plug-in és a Facebook közötti direkt kapcsolat következtében a Facebook szervere értesítést kap arról, hogy Felhasználó a honlap mely részét látogatta meg.

Amennyiben Ön csatlakozott a Facebook-hoz és a honlap látogatása közben épp be van
jelentkezve a Facebook-on, a Facebook ezen információt hozzárendeli az Ön saját Facebook
felhasználói oldalához.

Amennyiben használja valamely Plug-in funkciót (pl. „like” gombra történő kattintás vagy hozzászólás küldése), a használattal kapcsolatos információk szintén rögzítésre kerülnek az Ön Facebook felhasználói oldalával kapcsolatban.

A Facebook részéről történő adatkezeléssel kapcsolatos további információk, valamint tájékoztatás a személyes adatainak védelméhez fűződő jogairól és ezzel kapcsolatos lehetőségeiről a Facebook vonatkozó ​ adatvédelmi szabályzatában​ érhetőek el.

Amennyiben el kívánja kerülni, hogy a Facebook hozzárendelje az Ön Facebook felhasználói oldalához a jelen honlap meglátogatásának tényét és az ezzel kapcsolatos más adatokat, akkor a honlap meglátogatását megelőzően ki kell jelentkeznie a Facebook-ról.

8. Az adatkezelésért felelős

A Test-esély Sportegyesület (3529 Miskolc, Szentgyörgy út 55.)

Az Egyesület fenntartja a jogot e nyilatkozat módosítására és kiegészítésére. E szabályok és az
esetleges újabb információk áttekintése érdekében rendszeresen látogassa ezt a weboldalt.